وبلاگ تخصصی عمران - سازه

آموزش نرم افزارهای عمرانی ( etabs,sap,safe,...) ,دانلودها, بهترین لینکستان و ...

.:: اسکریپر ::.

 

  مقدمه :

      اسكريپرهايي كه بوسيله تراكتوركشيده مي شوند يك وضعيت مهم  رادرفن

        عمليات خاكي برقراركرده اند بطوري كه تاحدودي خودكار هستند ومي توانند

        بارگيري حمل وتخليه موادراانجام دهندضمن اينكه به ماشين آلات ديگروابستگي

          ندارند .

          به عبارت ديگراگريكي ازاعمال آن بصورت موقت ازكاربيفتد لازم نيست كه

          كارراتماما متوقف كرد امادرحالتي كه يك ماشين منحصرا براي بارگيري دستگاه

         حمل كننده مورد استفاده قرارمي گيرد (مانند لودر) ازكاربيفتد تمام عمليات بايد

         متوقف شود تاتعميرات بتواند انجام گيرد . اسكريپرهاي خودبارگيربا ظرفيت تا

          45 مترمكعب يابيشترموجود مي باشد .

          اسكريپرهاتركيبي ازبهترين ماشين هاي بارگيري وحمل مي باشند.

          همانطوري كه ازماشين آلات تركيبي انتظارمي رودهرعمل اسكريپرها برتري

          چنداني نسبت به عمل مشابه توسط دوماشين جداگانه بارگيري وحمل ندارد.

          بعنوان مثال بيل قوي بيل كششي وتسمه نقاله تنها در بارگيري نسبت به

          اسكريپرها برتري دارند درصورتي كه ممكن است كاميونها تنها درحمل نسبت

         به آنها برتري دارند بخصوص هتگامي كه يك جاده طولاني خوب مورد استفاده

        قرارگيرد . به هرصورت قدرتشان دربارگيري وحمل خاك باعث مزيت قطعي آنها

         درپروژه هامي باشد .

         توسعه تراكتورهاي چرخ لاستيكي باسرعت زياد فاصله اقتصادي حمل رابراي اين

          نوع ماشين آلات تا 1.6 كيلومتريابيشتردراكثرپروژه ها افزايش داده است .

          اسكريپرها قادرندبارشان رادرلايه هاي يكنواخت ذخيره نمايندكه اين عمل باعث

          سهولت بعدي دراجراي پخش خاك درخاكريزها مي گردد . دربرگشت به محل

          قرضه تيغه برش اسكريپرممكن است براي برداشتن نفاط بلندبه اندازه كافي

         پايين آورده شودبنابراين كمكي درنگهداري راه حمل خواهدبود .

         خاك غالبا در لايه هاي مختلف يافت مي شود كه بايد بوسيله مخلوط كردن خاك

         ازچند لايه به يكديگر براي مصرف آماده نمود . محدوديت عمق برش اجازه

          نمي دهد كه اسكريپرها بطوررضايت بخش لايه ها رامخلوط كنند . به همين

         دليل دربعضي مواقع بيل ها وكاميون ها مورداستفاده قرارمي گيردحتي اگر

         اسكريپرهااجراي عمليات رنگي را اقتصادي ترانجام دهند. 

 

          نوع واندازه اسكريپرها

     تراكتورهاي چرخ لاستيكي

     اندازه اسكريپر

     بكار انداختن يك اسكريپر

     آباكهاي اجرايي

     زمان سيكل براي يك اسكريپر

     بهره گيري موثروتوليد

     تعداد اسكريپر به ازاي يك تراكتورفشاردهنده

    افزايش ميزان توليداسكريپرها

    تاثيرمقاومت غلتشي برروي توليداسكريپرها

 

 اگر خواستید می تونید درباره مطالب بالا اطلاعات بیشتری پیدا کنید. 

 

                                   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 11:3  توسط منصور ( مدیر وبلاگ )  |